Veelgestelde vragen

We hebben al een collectieregistratiesysteem en een website. Waarom dan meedoen?

De kracht van dit initiatief ligt in de Erfgoedthesaurus, de centrale laag met cultuurtermen die alle collectiegegevens van deelnemende erfgoedinstellingen met elkaar verbindt tot een breed kennisnetwerk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderhoudt de Erfgoedthesaurus en vult hem aan met nieuwe termen. De ontsluiting is centraal geregeld, terwijl de informatie zelf bij de bron (de eigenaar) blijft.

U krijgt de beschikking over een uitgebreide set van hiërarchisch georganiseerde termen waarmee u uw gegevens (teksten, foto’s, objecten) kunt labelen en kunt terugvinden. In de nabije toekomst heeft de Rijksdienst ook een zoekscherm waarmee u de gegevens van alle deelnemende erfgoedinstellingen kunt terugvinden en uw collectie ook zichtbaar maakt voor de andere instellingen en hun achterban.

U hoeft geen tijd meer te steken in het bijhouden en updaten van uw collectieregistratiesysteem. U hoeft ook geen ICT-kennis in huis te hebben.

Kunnen we alle collectiegegevens uit ons oude systeem overzetten in de ErfgoedSuite?

Meestal wel. Als uw collectiegegevens te exporteren zijn in een Excel-bestand of andere systematische lijst, zijn ze automatisch vanuit uw bronsysteem te importeren in het nieuwe systeem. Dit wordt voor u geregeld.

Wat kost de ErfgoedSuite?

Een abonnement op de ErfgoedSuite kost €150 per maand. De eenmalige opstartkosten zijn €1200. Die betaalt u na de oriëntatiefase. Lees meer over hoe het proces van deelname verloopt op de pagina Zo doet u mee .

Op het abonnement zijn diverse uitbreidingen mogelijk, alsmede diensten en ondersteuning. Kijk op de pagina Abonnement voor meer informatie.

Kunnen we de website aanpassen aan onze huisstijl?

Ja. Kenmerkend voor de ErfgoedSuite is dat iedere deelnemer zijn eigen gezicht kan hebben binnen een generieke omgeving. U kunt de vormgeving zelf instellen of daarbij hulp inroepen. Kijk op de pagina Abonnement bij Diensten en ondersteuning: Webdesign.

Kunnen we er direct zelfstandig mee aan de slag?

Wanneer u een abonnement afsluit, krijgen twee mensen binnen uw instelling een introductietraining in de ErfgoedSuite. Hierin krijgt u de basisprincipes en -vaardigheden uitgelegd, zodat u direct zelfstandig aan de slag kunt.

Mogen we de informatie in het kennissysteem ook gebruiken voor nieuwe toepassingen?

Het is de bedoeling de gegevens binnen het erfgoedkennissysteem breed te delen. Hoe meer toepassingen er komen voor verschillende gebruikersgroepen, des te beter het is. De gegevens kunnen bijvoorbeeld beschikbaar gemaakt worden via portals, widgets en apps op het gebied van educatie, recreatie, toerisme enzovoorts. De informatie hiervoor kan via de Erfgoedthesaurus uit diverse bronnen komen.

Als ik eerst meer wil weten, waar kan ik dan terecht?

Neem voor meer informatie over deelname contact op met
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Voor vragen over de technische mogelijkheden van het pakket neemt u contact op met de helpdesk.