Over de ErfgoedSuite

De ErfgoedSuite is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en is een online basisvoorziening ten behoeve van kleinere en middelgrote erfgoedorganisaties.

De RCE ziet er een uitdaging in om in plaats van financiële middelen beschikbaar te stellen, software leverende derden te ondersteunen in het opzetten van een online, samenhangend platform van Software diensten, de Erfgoedsuite.

De RCE streeft naar een open markt van dienstverlening op het terrein van het ontsluiten van informatie  over het cultureel erfgoed.

Door middel van het opzetten, inrichten en verder uitbouwen van een Erfgoedthesaurus biedt de RCE het gehele erfgoedveld de mogelijkheid om kennis en informatie over erfgoed in Nederland onderling te verbinden.

Gebruikers (erfgoedorganisaties) van de ErfgoedSuite abonneren zich op één of meer componenten van de ErfgoedSuite en stellen (een substantieel deel) van hun content voor deling met derde partijen beschikbaar op basis van Creative Commons licentie.

Ontwikkeld als pilot

De ErfgoedSuite is als pilot/POC samen met marktpartij InfoProjects ontwikkeld. De pilot, waarbij ABCultuur optreedt als intermediair, bevindt zich in de laatste fase en eindigt op 31-12-2012.

De ErfgoedSuite is vanaf juni 2012 als internetservice beschikbaar voor het hele erfgoedveld.

Vanaf 01-01-2013 kunnen marktpartijen - conform Modelconvenant - applicaties op de centrale semantische voorziening, de Erfgoedthesaurus, aansluiten.

Programma van eisen voor softwarepartners

De ErfgoedSuite is een modulaire, open online toepassing, waarbij alle modules naadloos met elkaar samenwerken.

De rijksdienst vindt het belangrijk dat ook andere ICT-bedrijven open online services gaan aanbieden. Daarom nodigt ze bedrijven uit om met een in eigen beheer ontwikkelde invulling voor informatieborging en kennisdeling voor het erfgoedveld te komen, op basis van een strikt programma van eisen.

Op basis van onderstaand Modelconvenant kunnen softwarepartners hun voorstellen indienen.

Download Modelconvenant:

Over deze website

Deze website is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en is gemaakt met de ErfgoedSuite.
De introductiefilm op de homepage is gemaakt door: Saus_logo_bgwit