De meerwaarde

 • Kennis borgen: informatie duurzaam ontsluiten en centraal vindbaar maken - straks ook via Europeana;
 • Verbinden van collecties;
 • Beschikbaar stellen van informatie voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Kennis borgen: duurzaam ontsluiten en vindbaar maken

Nederland kent talrijke instellingen die erfgoed beheren. Denk aan gemeenten, provincies, waterschappen, welstandscommissies, onderzoeksbureaus, kennisinstituten, musea, diverse rijksoverheden, cultuurhistorische verenigingen, stichtingen, particulieren en bedrijven.

De rijksdienst wil met de ErfgoedSuite de informatiestromen binnen het erfgoedveld verbeteren en het (her)gebruik van de schat aan beschikbare informatie bevorderen. Van versnippering naar verbinding. Met de ErfgoedSuite kunnen erfgoedorganisaties zelf een website onderhouden, hun collecties ontsluiten en koppelen aan het kennissysteem. Kennis over erfgoed is hiermee vindbaar en doorzoekbaar, desgewenst ook via Europeana.

Verbinden van collecties

Het kennissysteem, de Erfgoedthesaurus, brengt collecties in verbinding. Dat gebeurt via trefwoorden. De verschillende deelnemers van de Erfgoedsuite leveren hun eigen (of in de branche gebruikelijke) termenlijst aan. De rijksdienst valideert deze en plaatst hem in de Erfgoedthesaurus, waardoor collecties met elkaar in verbinding komen.

Beschikbaar stellen: ontwikkeling van gebruikstoepassingen

De Erfgoedthesaurus bundelt de begrippenkaders van alle aangesloten erfgoedcollecties en verbindt deze via trefwoorden. Daardoor is de Erfgoedthesaurus een groeiende kennisbron over erfgoed in Nederland, die klaar is om op allerlei manieren informatie te ontsluiten. Bijvoorbeeld via portals, themasites of apps op het gebied van toerisme, educatie, recreatie en cultuur.

Zie ook: Zo doet u mee

Zo doet u mee

De ErfgoedSuite is allereerst bedoeld voor kleine en middelgrote erfgoedorganisaties met beperkte middelen en technische mogelijkheden. Indien u interesse heeft, kunt u het stappenplan voor deelname lezen.

Met de ErfgoedSuite

kunt u snel en eenvoudig:

 • uw eigen website, themapagina’s en nieuwsbrief maken
 • uw collectiegegevens toekomstbestendig opslaan
 • deze gegevens (deels) delen met andere organisaties
 • aansluiten op een breed kennisnetwerk

Voordelen:

 • kant-en-klaar pakket
 • software direct online beschikbaar
 • werkt met meerdere gebruikers tegelijkertijd
 • werkt overal via internet
 • eigen gezicht
 • geringe investering
 • goede ondersteuning.

U krijgt de beschikking over een eigen website en een toekomstbestendige opslag van uw documenten, foto’s en objecten. ‘Onder de motorkap’ zijn alle collecties van deelnemers met elkaar en de rijksdienst verbonden, waardoor de informatie binnen uw organisatie goed vindbaar wordt en u zelf snel andere bronnen kunt aanboren.

Zo vullen we een centrale kennisbron over erfgoed in Nederland, waaruit informatie te ontsluiten is via allerlei vensters. Bijvoorbeeld via portals, themasites en applicaties op het gebied van toerisme, educatie, recreatie en cultuur.

Halen en brengen

Een kennissysteem ontwikkel je samen. Als deelnemende organisatie bouwt u mee aan het semantische netwerk. U voegt u uw eigen collectie-informatie toe op basis van aangeboden gevalideerde waardenlijsten. Halen en brengen is het uitgangspunt. Zo ontstaat door de inbreng van de deelnemers een steeds groter kennisnetwerk over verschillende onderwerpen uit het erfgoedveld. Kennis die onderling verbonden is via trefwoorden. Duurzaam landelijk in kaart gebracht en bewaard. Klaar om op allerlei manieren informatie te ontsluiten.