Dit is de ErfgoedSuite

Kennisssysteem voor erfgoed in Nederland

De ErfgoedSuite is een kennissysteem dat het erfgoed in Nederland in kaart brengt en collecties verbindt via trefwoorden.
Met deze online basis voorziening kunnen erfgoedpartijen:

De Erfgoedthesaurus wordt ingericht en beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Collecties in de ErfgoedSuite zijn via de Erfgoedthesaurus onderling verbonden. Dit biedt in de toekomst mogelijkheden voor diverse (overkoepelende) gebruikstoepassingen, zoals themasites en apps.

Gebruikers (erfgoedorganisaties) van de ErfgoedSuite abonneren zich op één of meer componenten van de ErfgoedSuite en stellen (een substantieel deel) van hun content voor deling met derde partijen beschikbaar op basis van Creative Commons licentie.

Gegevens over erfgoed blijven zo duurzaam digitaal beschikbaar. Iedereen kan straks over deze kennis beschikken.

Ontwikkeld in samenwerking met de rijksdienst

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunt erfgoedorganisaties bij het digitaal beschrijven en duurzaam opslaan van informatie en bij het delen en (laten) verbinden tot nieuwe kennis en diensten. Dat willen de meeste organisaties zelf ook, maar in de praktijk is dat vaak een brug te ver. De juiste infrastructuur ontbreekt, de kennis is ontoereikend.

De rijksdienst heeft daarom het initiatief genomen een laagdrempelige voorziening te realiseren waamee digitale kennisuitwisseling mogelijk is. In 2011 is in een pilotproject een eerste infrastructuur gebouwd, waarmee nu zeven erfgoedorganisaties werken. Zij zijn enthousiast en hebben ook bijgedragen aan het verbeterde gebruiksgemak van de ErfgoedSuite. Het is tijd voor een vervolg. We zoeken erfgoedorganisaties die willen aanhaken.

Voor erfgoedinstellingen

De ErfgoedSuite is geschikt voor elke instelling, organisatie of privépersoon die erfgoed beheert en informatie hierover digitaal beschikbaar wil stellen. De voorziening richt zich echter vooral op kleine en middelgrote erfgoedorganisaties met beperkte middelen en beperkte technische kennis.

Elke instelling heeft zijn eigen bronmateriaal en blijft daarvan eigenaar. De meerwaarde van de voorziening is dat deze bronnen beschikbaar komen en met elkaar in verbinding staan.

Geïnteresseerd in deelname? Neem contact met ons op voor vragen of een intake.

De meerwaarde

  • Kennis borgen: informatie duurzaam ontsluiten en centraal vindbaar maken - straks ook via Europeana;
  • Verbinden van collecties;
  • Beschikbaar stellen van informatie voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Kant-en-klare internetoplossing

De ErfgoedSuite is een kant-en klare internetoplossing. De basis omvat de volgende onderdelen*:

  1. Webmanager: om uw website te maken;
  2. Recordmanager: om gegevens over uw collectie te registeren en op te nemen in de Erfgoedthesaurus;
  3. Erfgoedthesaurus: een centrale laag met cultuurtermen, die alle collectiegegevens van deelnemende erfgoedinstellingen met elkaar verbindt tot een breed kennisnetwerk. De thesaurus wordt beheerd door de rijksdienst.

Samenhang ErfgoedSuite

De ErfgoedSuite werkt volledig via internet. U hoeft als erfgoedinstelling dus geen software aan te schaffen en te installeren; alles is online beschikbaar. Ook heeft u geen omkijken naar het onderhoud en het beheer. U hoeft verder geen grote investeringen te doen of uitgebreide kennis te hebben van de complexe IT-infrastructuur.

* Softwarepartijen die willen bijdragen aan de uitbreiding hiervan, zijn daartoe uitgenodigd.