Deelnemers

De Erfgoedsuite is als pilot door InfoProjects BV in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkeld. De ontwikkeling ervan is in 2011 gestart als pilotproject. Hieraan nam een zevental musea en andere erfgoedorganisaties deel. Hun sites en collecties komen in de eerste maanden van 2012 op internet beschikbaar.

De ErfgoedSuite is vanaf juni 2012 als internetservice beschikbaar voor het hele erfgoedveld.

Pilotpartners en deelnemers:

* Website live met de ErfgoedSuite.

Over de pilot

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten, roerend erfgoed en cultuurlandschap. De sector Kennisuitwisseling wil erfgoedinstellingen een basisvoorziening bieden waarbij laagdrempelige digitale kennisuitwisseling mogelijk is.

Doel van de pilot is het beschikbaar stellen van een online omgeving waarmee erfgoedinstellingen hun informatie op een gestructureerde manier kunnen opslaan en koppelen aan een online basisvoorziening t.b.v. kennisuitwisseling: de Erfgoedthesaurus. Het resultaat van het project is de Erfgoedsuite.

Elke instelling heeft zijn eigen bronmateriaal. De meerwaarde van de voorziening is dat deze bronnen beschikbaar komen en met elkaar in verbinding staan. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het project.

Informatie voor softwarepartners

Vanaf 01-01-2013 kunnen marktpartijen mits deze voldoen aan bepaalde technische en inhoudelijke voorwaarden, applicaties op de centrale semantische voorziening aansluiten.